Ostatní akce

Pravidelné akce

Název akce Stručný popis
Zeptejte se děkana Akce Zeptejte se děkana jsou pravidelná setkání (2x za semestr) studentů s děkanem FIT, kde děkan odpovídá na dotazy studentů a reaguje na jejich podněty.
Narozeniny FIT
 
Jedná se o pravidelnou akci, kde společně učitelé i studenti oslavují založení fakulty 1. 7. 2009. Vzhledem k příhodnému datu se jedná také o oslavu konce semestru a příchodu letních prázdnin.
Studentská unie ČVUT Akce pořádané největší Studentskou unií v ČR, která sdružuje kolejní, zájmové a externí kluby (Silicon Hill, Galibi, Klub STOlních Her, Klub Čajovna, Audiovizuální centrum, International Student Club, IAESTE...)

Jednorázové akce

Datum Název akce
24.29. srpna 2015 Letní IT škole
3.4. října 2015 Prague Open 2015
29. května 2015 Informační technolog Junior 2015
22. listopadu 2014 Překladatelský maraton Khanovy školy
16. listopadu 2013 Překladatelský maraton Khanovy školy
červenec 2013 ICT Diplomová práce roku 2013
10. května – 1. června 2013 Kontejnery k světu
21.–23. květen 2013 SVOČ 2013
23. března 2013 První překladatelský maraton Khanovy školy
říjen 2012 až leden 2013 Miss IT
7. listopad 2012 Den iKariéra
10. květen 2012 CISCO den

 Poslední změna: 25.2.2016, 14:39