Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Patnáctý  den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 25 odst. 2 Správního řádu).

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 12.7.2017.

Non-admission decision. Vyvěšeno 12.7.2017.

Zamítnutí žádosti. Vyvěšeno 12. 7. 2017.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 13. 7. 2017.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 14. 7. 2017.

Určení termínu pro opakování SZZ. Vyvěšeno 14. 7. 2017.

Admission decision. Vyvěšeno 17. 7. 2017.

Non-admission decision. Vyvěšeno 17. 7. 2017.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 17. 7. 2017.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 18. 7. 2017.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 19. 7. 2017.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 21. 7. 2017.

Rozhodnutí o přerušení studia. Vyvěšeno 21. 7. 2017.

Určení náhradního termínu odevzdání DP. Vyvěšeno 21. 7. 2017.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 21. 7. 2017.

Non-admission decision. Vyvěšeno 21. 7. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 21.7.2017, 12:27