Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Patnáctý  den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 25 odst. 2 Správního řádu).

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 22. 3. 2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 29. 3. 2017.

Povolení prodloužení přerušení studia. Vyvěšeno 29. 3. 2017.

Určení náhradního termínu SZZ. Vyvěšeno 29. 3. 2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 4. 4. 2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 5. 4. 2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 5. 4. 2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 7. 4. 2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 21. 4. 2017.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 21.4.2017, 14:35