Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Patnáctý  den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 25 odst. 2 Správního řádu).

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 24. 8. 2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 28. 8. 2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 1. 9. 2017.

Non-admission decision. Vyvěšeno 1. 9. 2017.

Non-admission decision. Vyvěšeno 4.9.2017.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 4. 9. 2017.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 7. 9. 2017.

Non-admission decision. Vyvěšeno 13. 9. 2017.

Nepovolení přestupu. Vyvěšeno 18. 9. 2017.

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 18.9.2017, 15:26