Vnitřní předpisy

Statut fakulty

Statut FIT (pdf, 126 kB)

Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád AS FIT (pdf, 60 kB)

Jednací řád Vědecké rady ČVUT v Praze, Fakulty informačních technologií

Jednací řád Vědecké rady FIT (pdf, 48 kB)

Disciplinární řád

Disciplinární řád (pdf, 183 kB)

Předpisy ČVUT

Příkaz rektora 11/2015

Předpisy ČVUT

Kolektivní smlouva

Provozní řád — budova A

Provozní řád — budova A

Statut ceny děkana za vynikající závěrečnou práci

Statut ceny děkana

Směrnice děkanaPoslední změna: 6.9.2016, 12:25