18102 Katedra softwarového inženýrství

  • vedoucí: Ing. Michal Valenta, Ph.D. ksi@fit.cvut.cz tel: 2 2435 9860
  • sekretariát: Mgr. Alena Libánská, Alena.Libanska@fit.cvut.cz tel: 2 2435 9860

 

Výzkumné zaměření

KSI je zaměřena na teorii a metodologii objektového programování, na virtuální stroje, databázové systémy a formální metody a přístupy v databázích a návrhu software. Aktuální témata zahrnují výzkum konstrukce XML-nativních databázových strojů a transakčního zpracování, výzkum funkcionálního přístupu ke zpracování XML dat, založeného na lambda kalkulu a využívající typových systémů a výzkum teoretických, zvl. kategoriálních, přístupů k tvorbě formálních frameworků pro databázové modelování. Dalšími oblastmi jsou interpretry jazyků a debuggery a transformační systémy jako nástroje pro vývoj software.

Výzkumné skupiny

Výuka BSP Informatika

KSI pokrývá většinu činností shrnutých pod pojem softwarové inženýrství – specifikaci, analýzu, návrh, implementaci, nasazení a údržbu softwarových a informačních systémů. Zajišťuje výuku povinných předmětů Databázové systémy (BI-DBS), dále víceoborových předmětů Objektové modelování (BI-OMO) a Úvod do softwarového inženýrství (BI-ZSI), oborových předmětů oboru Softwarové inženýrství: Softwarové inženýrství 1 a 2 (BI-SI1, BI-SI2) společně s Týmovým softwarovým projektem 1 a 2 (BI-SP1, BI-SP2). Pro obor Informační systémy a management zajišťuje oborový předmět Tvorba informačních systémů (BI-TIS).

Lidé

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon Místnost
Ing. Daniel Arnošt, CSc.externí spolupracovníkarnosdan@fit.cvut.cz  
Ing. Lukáš Bařinkaodborný asistentlukas.barinka@fit.cvut.cz+420-22435-9862A-1351
Ing. David Buchtela, Ph.D.odborný asistentdavid.buchtela@fit.cvut.cz+420-22435-7963342a
Ing. Václav Cvrček, Ph.D.externí spolupracovníkvaclav.cvrcek@fit.cvut.cz  
PhDr. Mgr. Zdeňka Čechováexterní spolupracovníkcechova@fit.cvut.cz  
Ing. Ondřej Čermákexterní spolupracovníkondrej.cermak@fit.cvut.cz  
Ing. Jiří Daněčekodborný asistentjiri.danecek@fit.cvut.cz+420-22435-7966A-931
Ing. Milan Dojčinovskiodborný asistentmilan.dojchinovski@fit.cvut.cz+420-22435-7961A-922
Mgr. Ondřej Dvořákdoktorandondrej.dvorak@fit.cvut.cz A-956
PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.odborný asistenttomas.evan@fit.cvut.cz+420-22435-7965A-929
Ing. Josef Gattermayerodborný asistentjosef.gattermayer@fit.cvut.cz A-1150
Ing. Ivan Halaškaodborný asistentivan.halaska@fit.cvut.cz+420-22435-9874A-953
Ing. Filip Havlíčekexterní spolupracovníkfilip.havlicek@fit.cvut.cz  
Ing. Michal Havrylukexterní spolupracovníkmichal.havryluk@fit.cvut.cz  
Bc. Martin Horejšexterní spolupracovníkhorejma1@fit.cvut.cz  
Mgr. Tomáš Houdekexterní spolupracovníkhoudeto3@fit.cvut.cz  
Ing. Miroslav Hrončokodborný asistentmiroslav.hroncok@fit.cvut.cz+420-22435-8714A-1153
Ing. Jiří Hunkaodborný asistentjiri.hunka@fit.cvut.cz+420-22435-7968A-937
Ing. Jiří Chludilodborný asistentjiri.chludil@fit.cvut.cz+420-22435-7968A-937
Marek Chlumskýexterní spolupracovníkchlumma3@fit.cvut.cz  
Ing. Jan Chrastinaexterní spolupracovníkchrasja1@fit.cvut.cz  
Ing. Lukáš Janečekdoktorandlukas.janecek@fit.cvut.cz  
Ing. Ivo Janoušek, CSc.externí spolupracovníkivo.janousek@fit.cvut.cz  
Ing. Vojtěch Jirkovskýodborný asistentvojtech.jirkovsky@fit.cvut.cz+420-22435-8712A-1331
Ing. Tomáš Kadlecodborný asistentkadleto2@fit.cvut.cz+420-22435-9830A-1337
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.odborný asistentjakub.klimek@fit.cvut.cz+420-22435-7961A-922
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.docentjitka.kloudova@fit.cvut.cz  
Ing. Tomáš Krátkýexterní spolupracovníktomas.kratky@fit.cvut.cz  
Ing. Pavel Krejčíexterní spolupracovníkpavel.krejci@fit.cvut.cz  
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.profesorpetr.kroha@fit.cvut.cz+420-22435-7972A-953
Bc. Martin Kubišexterní spolupracovníkkubisma1@fit.cvut.cz  
JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.externí spolupracovníkzdenek.kucera@fit.cvut.cz  
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.odborný asistentjaroslav.kuchar@fit.cvut.cz+420-22435-7961A-922
Ing. Stanislav Kuznetsovodborný asistentstanislav.kuznecov@fit.cvut.cz A-1322
Bc. Adam Kvitaexterní spolupracovníkkvitaada@fit.cvut.cz A-1324
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.externí spolupracovníkkyncllib@fit.cvut.cz  
Mgr. Alena Libánskáodborný asistentalena.libanska@fit.cvut.cz+420-22435-9861A-926
JUDr. Ing. Michal Matějkaexterní spolupracovníkmatejmi6@fit.cvut.cz  
Ing. Jiří Mlejnekodborný asistentjiri.mlejnek@fit.cvut.cz+420-22435-9865A-933
Ing. Jan Mokrýexterní spolupracovníkmokryja1@fit.cvut.cz  
Bc. Martin Mužákexterní spolupracovníkmuzakmar@fit.cvut.cz  
Bc. Tomáš Nováčekexterní spolupracovníktomas.novacek@fit.cvut.cz  
Ing. Jiří Novák, Ph.D.odborný asistentjiri.novak@fit.cvut.cz+420-22435-7966A-931
Ing. Robin Obůrkaexterní spolupracovníkoburkrob@fit.cvut.cz A-1256
Ing. Petr Pauš, Ph.D.odborný asistentpetr.paus@fit.cvut.cz+420-22435-9863A-937
Ing. Jiří Pavelkaodborný asistentjiri.pavelka@fit.cvut.cz+420-22435-9706A-1327
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.odborný asistentjosef.pavlicek@fit.cvut.cz+420-22435-7966A-931
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.odborný asistentpetra.pavlickova@fit.cvut.cz+420-22435-7966A-931
Ing. Robert Pergl, Ph.D.odborný asistentrobert.pergl@fit.cvut.cz+420-22435-7967A-935
Mgr. Martin Podlouckýodborný asistentmartin.podloucky@fit.cvut.cz+420-22435-9865A-933
Ing. Antonín Procházkadoktorandantonin.prochazka@fit.cvut.cz  
Ing. Jakub Průšaexterní spolupracovníkjakub.prusa@fit.cvut.cz+420-22435-8714A-1153
Ing. Petr Pulcdoktorandpetr.pulc@fit.cvut.cz A-1256
Ing. Martin Půlpitelodborný asistentmartin.pulpitel@fit.cvut.cz  
Ing. Radek Richtrodborný asistentradek.richtr@fit.cvut.cz+420-22435-7968A-937
Mgr. Michal Rubášexterní spolupracovníkrubasmic@fit.cvut.cz 207
Ing. Zdeněk Rybolaodborný asistentzdenek.rybola@fit.cvut.cz+420-22435-9865A-933
Ing. Nikola Rytířovádoktorandrytirnik@fit.cvut.cz  
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.docenttomas.skopal@fit.cvut.cz+420-22435-9860 
Ing. Marek Skotnicadoktorandskotnmar@fit.cvut.cz A-956
Ing. Vladislav Skoumalexterní spolupracovníkvladislav.skoumal@fit.cvut.cz  
Bc. Lucie Svitákováexterní spolupracovníksvitaluc@fit.cvut.cz  
RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.externí spolupracovníkmartin.svoboda@fit.cvut.cz  
Tomáš Sýkoraexterní spolupracovníktomas.sykora@fit.cvut.cz+420-22435-8714A-1153
Ing. Adam Šenkdoktorandadam.senk@fit.cvut.cz A-956
Ing. Petr Špaček, Ph.D.odborný asistentpetr.spacek@fit.cvut.cz+420-22435-7962A-950
Ing. Pavel Štěpánodborný asistentpavel.stepan@fit.cvut.cz+420-22435-9863A-944
Ing. Michal Valenta, Ph.D.odborný asistentvalenta@fit.cvut.cz+420-22435-9860A-924
Ing. Adam Veseckýexterní spolupracovníksvecadam@fit.cvut.cz  
Ing. Dominik Veselýexterní spolupracovníkdominik.vesely@fit.cvut.cz  
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.docenttomas.vitvar@fit.cvut.cz+420-22435-7961A-922
Ing. Josef Vogel, CSc.odborný asistentjosef.vogel@fit.cvut.cz+420-22435-9864A-936
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.odborný asistentpavla.vozarova@fit.cvut.cz+420-22435-7965A-929
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.odborný asistentdana.vynikarova@fit.cvut.cz+420-22435-7963A-927
RNDr. Helena Wallenfelsováexterní spolupracovníkhelena.wallenfelsova@fit.cvut.cz+420-22435-9863A-944
Ing. Jiří Znamenáčekexterní spolupracovníkjiri.znamenacek@fit.cvut.cz  
RNDr. Ondřej Zýkaexterní spolupracovníkondrej.zyka@fit.cvut.cz  
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.externí spolupracovníkxzikovsk@fit.cvut.cz  


Poslední změna: 31.10.2015, 23:51