Pravidelné akce

Přednášky a semináře

Informatické večery

Cyklus přednášek českých i zahraničních odborníků, navazuje na cykly Informatické středy a Informatické pondělky, které probíhaly minulých semestrech.

Přednáškový cyklus prof. Svobody

Cyklus přednášek význačných světových osobností z oblasti informatiky. Tento cyklus přednášek je pojmenován na počest světově proslulého českého průkopníka počítačových věd prof. Antonína Svobody.
 

aDev Meetups

Cyklus Androidích přednášek a setkání Android vývojářů. Akce je především pro ty vývojáře, co už mají s vývojem pro Android zkušenosti, avšak není nutné být přímo profesionál ve vývoji Androidích aplikací. Ideální pro absolventy předmětu BI-AND.

Czech Scala Enthusiasts

Pravidelná setkání jako technologické přednášky nebo coding dojos, pro začátečníky i pokročilé programátory. Skupina se zajímá o vše kolem Scaly - o jazyk samotný, různé knihovny nebo třeba funkcionální programování. 

SEDMA

SEminář Dějiny Matematiky, Informatiky a Astronomie

Sportovní akce

Souboj fakult

V rámci ČVUT probíhá sportovní soutěž zvaná Souboj fakult. Jedná se o turnaje v různých sportech (fotbal, frisbee, bowling, apod.). Naše fakulta se soutěže vždy účastní a obsazuje první místa, což bourá všechny zažité představy o ajťácích a ajťačkách.

Ostatní

Zeptejte se děkana

Akce Zeptejte se děkana jsou pravidelná setkání (2x za semestr) studentů s děkanem FIT, kde děkan odpovídá na dotazy studentů a reaguje na jejich podněty.

Narozeniny FIT

Jedná se o pravidelnou akci, kde společně učitelé i studenti oslavují založení fakulty 1. 7. 2009. Akce je zároveň oslavou nového akademického roku, kde vítáme nově příchozí studenty prvního ročníku.

Studentská unie ČVUT

Akce pořádané největší Studentskou unií v ČR, která sdružuje kolejní, zájmové a externí kluby (Silicon Hill, Galibi, Klub STOlních Her, Klub Čajovna, Audiovizuální centrum, International Student Club, IAESTE...)

 Poslední změna: 30.9.2016, 11:20