Historie a současnost GPU (History and state-of-the-art of GPU)

Přednáška:   Historie a současnost GPU
Přednášející:     Ing. Pavel Tišnovský PhD, RedHat
Datum a čas: 5. května 2012, 18–20 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:155 (GOČÁR)

Obsah přednášky:

V této prezentaci se seznámíme s historií vývoje grafických subsystémů i grafických akcelerátorů. Řekneme si, jak se postupně vyvíjely požadavky na práci s prostorovou grafikou a taktéž si naznačíme některé možné směry dalšího vývoje grafických akcelerátorů.

Stručný životopis přednášejícího:

Pavel Tišnovský vystudoval FIT VUT v Brně, doktorát získal tamtéž. Nyní pracuje v Red Hat CZ na pozici QA a současně vyvíjí OpenJDK, což s sebou nese práci v Javě, C++ a assembleru pro x86 a ARM. Ve volném čase píše články pro root.cz

Další články a informace zde.

 

 


Poslední změna: 8.4.2013, 11:56