Spolehlivost rozsáhlých webových aplikací

Přednáška:   Spolehlivost rozsáhlých webových aplikací
Přednášející:     Eduard Matúš
Datum a čas: 15. října 2012, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107

 

Obsah přednášky:

Přednáška se zaměřuje na Site Reliability Engineering ve společnosti Google. Popisuje, čím se SRE zabývají, rozebírá anatomii služeb, které musí spolehlivě a ve velice krátkém čase (v řádu milisekund) obsloužit uživatele po celém světě. Zmiňuje techniky škálování a úskalí, kterým je třeba čelit, chceme-li takové služby provozovat a poskytuje malý vhled to toho, jak jsou tyto problémy řešeny v Google. 

 

Stručný životopis přednášejícího:

Eduard Matúš pracuje jako Site Reliability Engineer ve společnosti Google v týmu odpovědném za vysokou dostupnost vyhledávače. Je absolventem bakalářského studia v oboru Elektrotechnika a Informatika na FEL ČVUT.

 

 Poslední změna: 30.9.2012, 16:40