Modernizace legislativy pro ochranu osobních údajů v EU

Přednáška:   Modernizace legislativy pro ochranu osobních údajů v EU
Přednášející:     RNDr. Karel Neuwirt 
Datum a čas: 12. listopad 2012, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107

Záznam přednášky je k dispozici ve videoarchivu na stránkách AVC FIT.

Obsah přednášky:

V lednu 2012 zveřejnila Evropská komise Návrh Nařízení pro ochranu osobních údajů, které nahradí dosavadní právní předpis (Směrnici 95/46/ES). Tento návrh obsahuje řadu nových principů pro ochranu údajů a také povinností pro instituce, které osobní údaje zpracovávají. Návrh Nařízení je v současné době projednáván v Evropském parlamentu, předpokládá se, že vejde v platnost v příštím roce.   

 

Stručný životopis přednášejícího:

Přednášející je bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a Komisař Rady Evropy pro ochranu dat. V současné době působí jako konzultant a expert EU pro oblast ochrany osobních údajů.

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Poslední změna: 20.1.2014, 12:45