Arbologie na FITu

Přednáška:   Arbologie na FITu
Přednášející:     Doc. Ing. Jan Janoušek
Datum a čas: 18. březen 2013, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107

Obsah přednášky:

Teoretická informatika má za sebou 80 let bouřlivého vývoje a podél její cesty vývoje stojí mnoho stromů nesoucích plody lidského génia - principy, na nichž jsou založeny stále složitější ICT technologie. Technologie se vyvijeji, principy zůstávaji. Tyto principy umožňují, mimo jiné,  porozumět efektivním řešením algoritmických problémů a  jejich časovým a paměťovým nárokům. 
 
Z důvodu dlouhých let vývoje by se mohlo zdát, že v teoretické informatice už není možné něco zásadně nového objevit. Výzkumná skupina okolo prof. Melichara před několika lety začala rozpracovávat principy, které umožňují sjednotit světy algoritmů pro zpracování řetězců a stromových datových struktur pomocí formalismů z teorie formálních jazyků a automatů. Jedním z hlavních výsledků je nová algoritmická disciplína Arbologie. Zveme Vás na návstěvu tohoto světa provázaných konceptů, abstrakcí a efektivních řešení algoritmických problémů zpracování stromových datových struktur. 

 

Stručný životopis přednášejícího:

Doc. Ing. Jan Janoušek, PhD v r. 1994 absolvoval katedru počítačů FEL ČVUT, kde získal pod vedením prof. Melichara v r. 2001 PhD v oboru Informatika a výpočetní technika. Je zakládajícím členem FIT, kde zastával mimo jiné funkci předsedy AS FIT a od června 2012 je vedoucím katedry teoretické informatiky. V r. 2010 se habilitoval na FIT VUT v Brně v oboru Výpočetní technika. V současné době je členem AS ČVUT. Odborně se zaměřuje na teorii syntaktické a sémantické analýzy, konstrukci překladačů a v posledních 4 letech se intenzivně zabývá rozvojem arbologie. 

 

Záznam z přednášky:

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT a ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Poslední změna: 11.7.2016, 12:59