Měření jakosti informačního systému

Přednáška:   Měření jakosti informačního systému
Přednášející:     Michal Příbrský
Datum a čas: 15. duben 2013, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107

Záznam přednášky je k dispozici ve videoarchivu na stránkách AVC FIT.

 

Obsah přednášky:

Přednáška je zaměřená na jakost informačních systémů a její měření a hodnocení. Je strukturována do třech částí. První (úvodní) část představuje základní terminologii, členění jakosti a její chápání z různých pohledů a přístupů. Druhá část je zaměřena mezinárodní normalizaci jakosti software. Prezentovány budou informace o současném stavu a perspektivách, zejména pak probíhající projekt SQUARE. Třetí část je věnována měření a hodnocení jakosti software.
 

Stručný životopis přednášejícího:

Michal Příbrský získal PhD na katedře informačního inženýrství ČZU v Praze.  Jeho výzkumné oblasti jsou měření a normalizace jakosti software.  Několik let pracoval jako manažer v back-office v ČSOB. V současnosti pracuje jako projektový manažer tamtéž.

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. 

Vstup je zdarma.
 

 Poslední změna: 20.1.2014, 13:02