Funkcionální programování a jazyk Clojure

Přednáška:   Funkcionální programování a jazyk Clojure
Přednášející:     Mgr. Martin Podloucký
Datum a čas: 29. duben 2013, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107

Záznam přednášky je k dispozici ve videoarchivu na stránkách AVC FIT.

 

Obsah přednášky:

Představení nového a velmi perspektivního funkcionálního jazyka Clojure pro platformu JVM. Zásadní rozdíly mezi objektovým a funkcionálním myšlením a jaké z obou paradigmat plynou výhody a problémy. Kdy myslet funkcionálně a kdy objektově. Výhody dynamického typování, immutability, oddělení stavu a identity. Zásadní vlastnosti jazyka Clojure: vektory a mapy, paralelizmus a STM, správa stavů, runtime polymorfizmus a multimetody, interoperabilita s Javou. 
 

Stručný životopis přednášejícího:

Od února 2013 student doktorského studijního programu Informatika na FIT ČVUT. V roce 2012 ukončil úspěšně magisterské studium na MFF UK. Profesní zájmy: konceptuální modelování, filozofie programovacích jazyků, funkcionální programování, Java, Eclipse Platform a Eclipse Modeling Project, Teoretická informatika.

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. 

Vstup je zdarma.
 


Poslední změna: 20.1.2014, 13:02