Business Intelligence a Datové sklady

Přednáška:   Business Intelligence a Datové sklady
Přednášející:     Ing. Daniel Arnošt, CSc
Datum a čas: 25. listopadu 2013, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština

Obsah přednášky:

Business Intelligence je obor zahrnující state of the art technologie pro zpracování velkých objemů dat v databázích, v poslední době se zavádějí i zpracovaní ""nestrukturovaných"" dat, metody datových transformací, statistické analýzy, prediktivní modelování, a vizualizace. S implementací těchto technologií jsou těsně svázány procesy a postupy, které jsou pro BI specifické a které umožňují její efektivní využití pro podporu rozhodovacích procesů, finančního a marketingového chovaní komerčních i nekomerčních institucí.
Přednáška je úvodem do nového předmětu datové sklady. Přijďte se podívat - jde o zajímavý obor, který od svého vzniku nebyl dosud v podstatě zasažen žádnou ekonomickou krizí (!). 
 
Stručný životopis přednášejícího:
Daniel Arnošt pracoval jako managing partner ve společnosti NCR, poté jako manažer IT v několika společnostech a nyní působí jako senior BI architekt ve společnosti Vodafone ČR.
Navrhoval a řídil zavádění dosud největších datových skladů v České republice.
 
Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.
 

 Poslední změna: 20.1.2014, 13:05