Jak a čím myslíme?

Přednáška:   Jak a čím myslíme?
Přednášející:     Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Datum a čas: 2. prosince 2013, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština

Obsah přednášky:

Člověka již dlouho trápí otázky jako - jak pracuje naše vědomí a mysl či jak myslíme a jak si pamatujeme. Pochopení toho, jak naše mysl pracuje, je nesmírně složitý problém. Jeho vyřešení je však rovněž extrémně důležité. Pokroky v technikách studia nanostruktur poskytují v posledních letech naději, že se nám již brzy podaří nahlédnout pod pokličku myšlení a paměti a to v oblasti struktur mnohem menších, než jsou samotné neurony v našich mozcích. Tato přednáška provede posluchače napínavou cestou zkoumání vlastností mikrotubulů, nanotrubic obsažených v buňkách, horkých kandidátů na „procesory“ a paměti buněk.
 
Stručný životopis přednášejícího:
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., si za svou kariéru si prošel mnoha významnými institucemi včetně těch zahraničních, roku 2004 přešel na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se v roce 2007 stal docentem. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika. Vede vědecký tým pracující v experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE byl za návrh a realizaci lineárního křemíkového driftového detektoru (SDD) v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé vědecké pracovníky. Za činnost v oblasti detektorů také získal dvakrát Cenu rektora ČVUT. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010 je prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT v Praze.
 
Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 Poslední změna: 20.1.2014, 13:04