Portál spolupráce studentů s průmyslem

Přednáška:   Portál spolupráce studentů s průmyslem
Přednášející:     Pavel Kordík, Jan Šedivý
Datum a čas: 24. února 2014, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:105
Jazyk: čeština
 
Prezentaci přednášky najde zde: Spolupráce s průmyslem
 
Program spolupráce studentů s průmyslem byl v minulém semestru v pilotním provozu pro studenty magisterského oboru Znalostní inženýrství a nyní se otvírá všem studentům FIT (nutno podepsat mlčenlivost). Zároveň rozšiřujeme okruh firem, které se tohoto programu účastní.
 
Představíme portál, jeho koncepci, funkcionality a plánovaný rozvoj. Ukážeme vám, jaké úlohy již naši studenti prostřednictvím portálu úspěšně vyřešili.
 
V přednášce se dozvíte odpovědi na následující otázky:
Studenti
Proč musím podepisovat mlčenlivost?
Jaké firmy už vypisují projekty?
Jak se mám profilovat abych získal atraktivní projekty z praxe?
Jak si nechat projekt uznat do více předmětů?
Jak je to s autorskými právy? Mohu si založit firmu a prodávat výstupy projektu?
 
Průmysloví partneři
Jak oslovím ty správné studenty a včas ovlivním jejich zájmy?
Jak formulovat úlohu, aby byla atraktivní?
Jak zformovat kvalitní řešitelský tým?
Jak ovlivnit výši odměn?
Jak si udržet šikovné studenty?
 
Protože prostřednictvím portálu uskutečňujeme technologický transfer do praxe, připravili jsme ve spolupráci s eClubem a ČVUT MediaLab doprovodné akce, které dále podpoří rozvoj portálu, ale hlavně kvalitu výstupů vašich projektů, které budou prostřednictvím portálu realizovány. Jedná se o
  • tématické dny v laboratoři datových věd,
  • představení vybraných projektů špičkám českého ICT průmyslu a
  • eClub Summer Camp.
 
Naším cílem je nejen podporovat nejzajímavější projekty, ale hlavně vytvořit příjemné prostředí, a ve kterém budeme společně pracovat na tom, aby se nejnovější poznatky proměnily v konkrétní inovace ve firmách.
 
Zveme jak studenty, průmyslové partnery, kteří mají zajímavé projekty a chuť inovovat, tak i akademické pracovníky, kteří se mimo jiné dozvědí jak svůj předmět obohatit o zajímavé projekty z praxe, a jak formulovat podmínky uznání projektu do předmětu.
 
Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.


Poslední změna: 7.3.2014, 17:12