Clever automobily 21. století

Přednáška:   Clever automobily 21. století
Přednášející:     Ing. Jan Obermann, Ph.D., prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
Datum a čas: 28. dubna 2014, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebooku G+ nebo  Srazy.info !

Obsah přednášky:

Moderní osobní automobily nabízejí vysokou míru bezpečnosti pro cestující. Jak zvýšit nejenom bezpečnost pasažérů, ale i ostatních účastníků silničního provozu bude demonstrováno na vysoce inovativních asistenčních systémech řidiče. Jedná se o systémy, které propojují svět komfortu a bezpečnosti v okamžicích těsně před i těsně po nehodě. Jejich hlavním přínosem je však nehodám zamezovat, eventuálně snižovat jejich následky (zranění a hmotné škody). Představeny budou mimo jiné funkce radarových, kamerových a ultrazvukových systémů. Na závěr se podíváme do blízké budoucnosti – v čem tedy spočívají další inovace?
 

Stručný životopis přednášejícího:

J.O. vystudoval provoz a ekonomiku leteckého průmyslu na ČVUT, kde dále v oboru automobilová technika absolvoval postgraduální studium. Od roku 1999 působí ve vývoji firmy Škoda, kde byl zodpovědný za vývoj elektroniky zádržných systémů. Od roku 2005 působí jako koordinátor vývojářské skupiny v oblasti vývoje elektronických asistenčních systémů řidiče. V rámci grantové spolupráce ČVUT řešil od roku 2004 bezpečnost dětí při bočním nárazu, ochranu chodců a zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech. V letech 2010-12 spolupracoval na EU projektu zabývajícím se předvývojem laserového senzoru pro automobilový průmysl.
 
J.K. pracuje na FD ČVUT, přednáší Aktivní a pasivní bezpečnost vozidel. Na ČVUT působí od r. 1994, do roku 2000 na fakultě strojní. Předtím působil v Ústavu pro výzkum motorových vozidel v Praze (dnešní TÜV) jako technik.
 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 

 Poslední změna: 13.5.2014, 17:35