Oznámení Oddělení pro vědu a výzkum

31.5.2017

Dovolujeme si upozornit na aktuálně vyhlášené výzvy MŠMT k podávání návrhů společných česko-německých, česko-francouzských a česko-rakouských výzkumných projektů (na podporu podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu). Deadline pro všechny tři výzvy je 31.5. 2017.
Detailní informace jsou na následujících adresách:
Francie
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-5
Rakousko
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-2
Německo
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-2
 

17.5.2017

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen program EPSILON), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 4. 2017 a končí dnem 17. 5. 2017 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hodin.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.

https://tacr.cz/index.php/cz/test-programy/917-3-verejna-soutez-programu-epsilon.html

2.5.2017

Dovolujeme si vás pozvat na seminář a diskusi na téma: POD POKLIČKOU BEALLOVÝCH SEZNAMŮ  Jak dál v boji s predátory?
http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/pod-poklickou-beallovych-seznamu-jak-dal-v-boji-s-predatory

 

Datum konání:

 

2. 5. 2017, 15:30 - 17:00 hodin

Místo:

CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Registrace:

 

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře
http://bit.ly/IDEA_predatori2

Tento seminář je součástí aktivit think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu
AV ČR, v. v. i.  v rámci programu Strategie AV 21 Akademie věd České republiky

 

15.6.2017

Mezinárodní vědecká soutěž Falling Walls Lab, kterou pořádá DAAD Praha společně s Goethe Institutem je určena studentům, vědeckým pracovníkům na začátku kariéry, zaměstnancům i podnikatelům, kteří představí svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru. Výherci regionálních kol mezinárodní soutěže Falling Walls Lab se zúčastní 8. a 9. listopadu 2017 finále v Berlíně. Cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí. Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 23. května 2017
Termín a místo konání pražského kola: 15. června 2017, Goethe-Institut v Praze
Více informací v anglickém jazyce najdete na www.prag.diplo.de/veda

Přehledný harmonogram plánovaných veřejných soutěží TAČR pro rok 2017 najdete na adrese: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/850-harmonogram-verejnych-soutezi-2017.html

Promoce se budou konat 27.6.2017 od 9.30 hod. v Betlémské kapli.
Ve dnech  18.11.2014 v 9.30 hod., 10.6.2014 v 9.30 hod., 16.6.2015 v 9.30 hod. a 24.11.2015,  14.6.2016 se v Betlémské kapli konala veřejná slavnostní zasedání Vědecké rady Českého vysokého učení technického, na kterých byly též předány diplomy absolventům doktorského studia.
Fotky z červnové ceremonie 2014 můžete najít zde a zde.

 

Aplikace SEMINÁŘE a VÝZVY.  Na semináře, pořádané Odborem pro  vědeckou a  výzkumnou činnost, se zájemci mohou nově přihlásit  přes webové stránky https://research.cvut.cz/ Na těchto stránkách je aktuální seznam seminářů, které pořádá Odbor VaV a zároveň seznam již pořádaných akcí. Zaměstnanci a studenti ČVUT v Praze se přihlásí pomocí jednotného uživatelského jména a hesla (stejné jako do KOSu, FISu). Na této webové stránce je též možné najít výzvy dle klíčových slov.Poslední změna: 1.1.1970, 2:00