Státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské

Termíny odevzdání práce, přihlášení k SZZ a další najdete na http://fit.cvut.cz/fakulta/deska/harmonogram, další podrobnější informace k SZZ na http://fit.cvut.cz/Informace_k_SZZ.
 

Akademický rok 2016/17 -  letní semestr
 
Magisterské a bakalářské SZZ se konají na FIT ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
Místnosti: TH:A-1242, TH:A-1247, TH:A-1252, TH:A-1342
 
Magisterské SZZ:
13. 6. 2017  -  15. 6. 2017

 
Bakalářské SZZ:
20. 6. 2017  -  22. 6. 2017
26. 6. 2017  -  28. 6. 2017
 
 
 
Schválení výjimek pro nehabilitované odborníky do zkušebních komisí BSP Informatika a MSP Informatika FIT ČVUT v Praze (čl. 16, odst. 2, SZŘ ČVUT v Praze) - zápisy ze zasedání VR - http://www.fit.cvut.cz/node/1807.Poslední změna: 26.5.2017, 9:30