Vědecká rada

Složení Vědecké rady FIT

prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.   michal.haindl@fit.cvut.cz KTI FIT ČVUT statistické metody v rozpoznávání
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.   jan.holub@fit.cvut.cz KTI FIT ČVUT komprese dat, stringologie
doc. Ing. Jan Janeček, CSc.   janecek@fel.cvut.cz KP FEL ČVUT počítačové sítě, distribuovaný výpočet
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.   jan.janousek@fit.cvut.cz KTI FIT ČVUT teorie překladačů, arbologie
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.   marcel.jirina@fit.cvut.cz KTI FIT ČVUT umělá inteligence, znalostní inženýrství
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.   petr.kroha@fit.cvut.cz KSI FIT ČVUT softwarové inženýrství, text mining
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.   hana.kubatova@fit.cvut.cz KČN FIT ČVUT HW, číslicový návrh, spolehlivost číslicových systémů
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.   robert.lorencz@fit.cvut.cz KPS FIT ČVUT počítačová bezpečnost
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.   pokorny@ksi.ms.mff.cuni.cz KSI MFF UK databáze, SW inženýrství
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.   prenosil@fi.muni.cz FI MU Brno návrh RT číslicových systémů
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.   sekanina@fit.vutbr.cz FIT VUT Brno rekonfigurovatelný HW, bioinspired computing
doc. Ing. Daniel Svozil, Ph.D.   svozild@vscht.cz FCHT VŠCHT  bioinformatika
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.   safarikj@kiv.zcu.cz FAV ZČU  operační systémy, systémové programování
doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.   sima@cs.cas.cz ÚI AV ČR teoretické základy UI, neuronové systémy a strojové učení
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.   tuma@cs.cas.cz ÚI AV ČR numerické metody
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.   pavel.tvrdik@fit.cvut.cz KPS FIT ČVUT paralelní algoritmy a architektury
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.   tomas.vitvar@fit.cvut.cz KSI FIT ČVUT webové inženýrství, teorie otevřených systémů
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.   vorisek@vse.cz FIS VŠE systémová integrace

Společná emailová adresa všech členů vědecké rady FIT: vedecka-rada@lists.fit.cvut.cz

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 6.11.2017, 11:17