Rozvrh a zápis - zimní semestr 2016/2017

První ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT v ulici Thákurova 9 a v sousední budově NTK.
Kdy: Každou sobotu od 25. 2. včetně do 20. 5. včetně, kromě 15. 4. a 29. 4. Celkem 11 vyučovacích sobot.

Rozvrh

Rozvrh pro první ročník ve formátu pdf: Rozvrh-1-r-LS-2016-17.pdf a ve formátu xlsx: Rozvrh-1-r-LS-2016-17.xlsx.

Zápis

Všechny čtyři povinné předměty z následující tabulky musíte mít zapsané; v KOSu (tento zápis by měl proběhnou automaticky).

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 Vogel J.
BIK-DBS Databázové systémy Valenta M.
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů Dobiáš R.
BIK-LIN Lineární algebra Zhouf J.

Volitelné předměty

V letním semestru 2016/17 jsou pro kombinovanou výuku prvního ročníku rozvrhovány dva volitelné předměty: BIK-TUR a BIK-MEK (viz tabulka). Tyto dva předměty se v rozvrhu nepřekrývají. Za předmět BIK-MEK můžete získat 4 kredity, které se Vám započítají do kreditů, které musíte získat v bloku povinně volitelných ekonomicko manažerských předmětů.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-TUR Tvorba uživatelského rozhraní Schmidt J.
BIK-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky Kloudová J.

Druhý ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT v ulici Thákurova 9 a v sousední budově NTK.
Kdy: Každou sobotu od 25. 2. včetně do 20. 5. včetně, kromě 15. 4. a 29. 4. Sobota 1. 4. bude zkoušková. Celkem tedy 10 vyučovacích sobot.
Půlsemestry: Semestr bude rozdělen do dvou půlsemestrů, první od 25. 2. do 25. 3. včetně a druhý od 8. 4. do 20. 5. také včetně.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v letním zkouškovém období od 22. 5. 2017 do 30. 6. 2017. Navíc je možnost složit si vybrané zkoušky z prvního půlsemestru o zkouškové sobotě 1. 4.

Rozvrh

Rozvrh pro druhý ročník ve formátu pdf: Rozvrh-2-r-LS-2016-17.pdf a ve formátu xlsx: Rozvrh-2-r-LS-2016-17.xlsx.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z prvního ročníku a také volitelné předměty uvedené níže. Všechny předmětu jsou vypsané v KOSu. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Při zápisu nezapomeňte, že byste měli mít zapsáno cca 30 kreditů za semestr.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-BEZ Bezpečnost Dostál J. všechny
BIK-PSI Počítačové sítě Smotlacha V. všechny
BIK-ADU.1 Administrace OS Unix Žďárek J., Muzikář Z. BIT
BIK-OSY Operační systémy Šoch M. všechny
BIK-BEK Bezpečný kód Kokeš J. BIT
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I Mlejnek J. WSI
BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 Mlejnek J. WSI

Volitelné předměty

V letním semestru 2016/17 jsou pro kombinovanou výuku druhého ročníku rozvrhovány tři volitelné předměty: BIK-MEK, BIK-HMI a BIK-SQL.1 (viz tabulka). Tyto tři předměty se v rozvrhu částečně překrývají. Za předmět BIK-MEK můžete získat 4 kredity, které se Vám započítají do kreditů, které musíte získat v bloku povinně volitelných ekonomicko manažerských předmětů. Za předmět BIK-HMI můžete získat 3 kredity, které se Vám započítají do kreditů, které musíte získat v bloku povinně volitelných humanitních předmětů.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky Kloudová J.
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky Šolcová A.
BIK-SQL.1 Jazyk SQL Halaška I.

Třetí ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT v ulici Thákurova 9 a v sousední budově NTK.
Kdy: Každou sobotu od 25. 2. včetně do 20. 5. včetně, kromě 15. 4. a 29. 4. Sobota 1. 4. bude zkoušková. Celkem tedy 10 vyučovacích sobot.
Půlsemestry: Semestr bude rozdělen do dvou půlsemestrů, první od 25. 2. do 25. 3. včetně a druhý od 8. 4. do 20. 5. také včetně.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v letním zkouškovém období od 22. 5. 2017 do 30. 6. 2017. Navíc je možnost složit si vybrané zkoušky z prvního půlsemestru o zkouškové sobotě 1. 4.

Rozvrh

Rozvrh pro třetí ročník ve formátu pdf: Rozvrh-3-r-LS-2016-17.pdf a ve formátu xlsx: Rozvrh-3-r-LS-2016-17.xlsx.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z druhého (prvního) ročníku a také volitelné předměty uvedené níže. Všechny předmětu jsou vypsané v KOSu. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Při zápisu nezapomeňte, že byste měli mít zapsáno cca 30 kreditů za semestr. Pokud chcete v tomto akademickém roce ukončit bakalářské studium, nezapomeňte, že za celé studium musíte získat alespoň 180 kreditů.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-BAP Bakalářská práce   všechny
BIK-PPR Projekt, prezentace a rétorika Vynikarová D. všechny
BIK-AWD Administrace webového a DB serveru Valenta M., Bařinka L. IT

Volitelné předměty

V letním semestru 2016/17 jsou pro kombinovanou výuku třetího ročníku rozvrhovány tři volitelné předměty: BIK-HMI, BIK-SQL.1 a BIK-KSA (viz tabulka). Tyto tři předměty se v rozvrhu částečně překrývají. Předměty BIK-HMI a BIK-KSA spadají do bloku povinně volitelných humanitních předmětů, ze kterého musíte získat alespoň 2 kredity.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky Šolcová A.
BIK-SQL.1 Jazyk SQL Halaška I.
BIK-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie Libánská A.

Případné dotazy směřujte na daniel.vasata@fit.cvut.cz.

Často kladené dotazy


Otázka: Je možné si zapsat předměty z denního studia?

Odpověď: Ano, je to možné, ale postupujte prosím podle následujících instrukcí.

1. vyberte si předmět z denního studia, který si chcete zapsat.

    - kdy se předmět učí a kdo jej učí, zjistíte zde: https://timetable.fit.cvut.cz/public/cz/
    - náplň předmětu je popsána v bílé knize: http://bk.fit.cvut.cz/cz/prehled.html

2. domluvte se s vyučujícím tohoto předmětu, jestli má pro Vás kapacity, příp. na nějakém individuálním přístupu

3. pokud Vás tento vyučující do výuky připustí, získejte od něho nějaké potvrzení
    - stačí mít vytištěný email, příp. podepsaný papír příslušného znění (obecná žádost ze stud. odd., apod.)

4. s tímto potvrzením zajděte na studijní a tam Vám zápis provedou standardní cestou

Důležité:
- zápis předmětů je možno měnit pouze 14 dní po začátku semestru
- pokud si zapíšete volitelný předmět a neabsolvujete jej, není nutné si jej zapisovat znova a nehrozí Vám vyloučení

 


 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ing. Daniel Vašata, daniel.vasata@fit.cvut.cz


Poslední změna: 16.2.2017, 12:06