Rozvrh a zápis - zimní semestr 2017/2018

První ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 30. 9. včetně do 6. 1. včetně, kromě 7. 10. a 28. 10. Celkem 11 vyučovacích sobot.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 8. 1. 2018 do 18. 2. 2018.

Rozvrh

Rozvrh pro první ročník ve formátu xlsx: Rozvrh-1-r-ZS-2017-18.xlsx a ve formátu pdf: Rozvrh-1-r-ZS-2017-18.pdf.

Zápis

Všechny povinné předměty z následující tabulky musíte mít zapsané v KOSu (tento zápis by měl proběhnou automaticky).

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 Vogel J.
BIK-ZMA Základy matematické analýzy Petr I.
BIK-MLO Matematická logika Klouda K.
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody Hyniová K.
BIK-PS1 Programování v shellu 1 Čermák I., Čermáková D.
BIK-PAI Právo a informatika Kučera Z.

Druhý ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 30. 9. včetně do 6. 1. včetně, kromě 7. 10. a 28. 10. Sobota 18. 11. bude zkoušková. Celkem 10 vyučovacích sobot.
Půlsemestry: Semestr bude rozdělen do dvou půlsemestrů, první od 30. 9. do 11. 11. včetně a druhý od 25. 11. do 6. 1. také včetně.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 8. 1. 2018 do 18. 2. 2018. Navíc je možnost složit si vybrané zkoušky z prvního půlsemestru o zkouškové sobotě 18. 11.

Rozvrh

Rozvrh pro druhý ročník ve formátu xlsx: Rozvrh-2-r-ZS-2017-18.xlsx a ve formátu pdf: Rozvrh-2-r-ZS-2017-18.pdf.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z prvního ročníku a také volitelné předměty uvedené níže u třetího ročníku. Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Všechny předměty jsou vypsané v KOSu. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Při zápisu nezapomeňte, že je optimální mít zapsáno cca 30 kreditů za semestr.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky Pernecká E. všechny
BIK-AAG Automaty a gramatiky Guth O. všechny
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 Chludil J. všechny
BIK-ADW.1 Administrace OS Windows Kašpar J. BIT
BIK-APS.1 Architektury počítačových systémů Dostál J. BIT
BIK-PPA Programovací paradigmata Janoušek J. WSI
BIK-TJV Technologie Java Guth O. WSI

Třetí ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 30. 9. včetně do 6. 1. včetně, kromě 7. 10. a 28. 10. Sobota 18. 11. bude zkoušková. Celkem 10 vyučovacích sobot.
Půlsemestry: Semestr bude rozdělen do dvou půlsemestrů, první od 30. 9. do 11. 11. včetně a druhý od 25. 11. do 6. 1. také včetně.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 8. 1. 2018 do 18. 2. 2018. Navíc je možnost složit si vybrané zkoušky z prvního půlsemestru o zkouškové sobotě 18. 11.

Rozvrh

Rozvrh pro třetí ročník ve formátu xlsx: Rozvrh-3-r-ZS-2017-18.xlsx a ve formátu pdf: Rozvrh-3-r-ZS-2017-18.pdf.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z druhého (prvního) ročníku a také volitelné předměty uvedené níže. Předmět BIK-EMP bude vypsán v letním semestru.

Všechny předměty jsou vypsané v KOSu. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Pokud chcete v tomto akademickém roce ukončit bakalářské studium, nezapomeňte, že za celé studium musíte získat alespoň 180 kreditů.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika/td> Vašata D. všechny
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost Buček J. BIT
BIK-SSB Systémová a síťová bezpečnost Smítka J. BIT
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I Mlejnek J. BIT
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 Mlejnek J. WSI
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 Mlejnek J. WSI
BIK-KOM Konceptuální modelování Ryant I. WSI
BIK-OOP Object-Oriented Programming Ryant I. WSI

Volitelné předměty

V zimním semestru 2017/18 jsou pro kombinovanou výuku třetího ročníku rozvrhovány tři volitelné předměty: BIK-ZWU, BIK-MGA a BIK-STO (viz tabulka).

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní Pavelka J.
BIK-MGA Multimediální a grafické aplikace Bařinka L.
BIK-STO Datová úložiště a systémy souborů Kašpar J.

Případné dotazy směřujte na daniel.vasata@fit.cvut.cz.

Často kladené dotazy


Otázka: Je možné si zapsat předměty z denního studia?

Odpověď: Ano, je to možné, ale postupujte prosím podle následujících instrukcí.

1. vyberte si předmět z denního studia, který si chcete zapsat.

    - kdy se předmět učí a kdo jej učí, zjistíte zde: https://timetable.fit.cvut.cz/public/cz/
    - náplň předmětu je popsána v bílé knize: http://bk.fit.cvut.cz/cz/prehled.html

2. domluvte se s vyučujícím tohoto předmětu, jestli má pro Vás kapacity, příp. na nějakém individuálním přístupu

3. pokud Vás tento vyučující do výuky připustí, získejte od něho nějaké potvrzení
    - stačí mít vytištěný email, příp. podepsaný papír příslušného znění (obecná žádost ze stud. odd., apod.)

4. s tímto potvrzením zajděte na studijní a tam Vám zápis provedou standardní cestou

Důležité:
- zápis předmětů je možno měnit pouze 14 dní po začátku semestru
- pokud si zapíšete volitelný předmět a neabsolvujete jej, není nutné si jej zapisovat znovu a nehrozí Vám vyloučení

 


 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ing. Daniel Vašata, daniel.vasata@fit.cvut.cz


Poslední změna: 30.9.2017, 14:30