Stipendia

Stipendia, nadace, granty, fondy

Udělování stipendií se řídí Stipendijním řádem ČVUT (dále jen SŘ ČVUT)

Druhy stipendií:

Informace o přiznání stipendií najdete na private.cvut.cz,

Zahraniční stipendia

 

Výplata stipendií pokladnou:

Pondělí a středa 10–12 a 13–15

pí Ivana Kubásková, ivana.kubaskova@fit.cvut.cz , místnost 309, tel.: +420-22435-9825
Identifikační průkaz s sebouPoslední změna: 26.5.2017, 11:41