Časový plán přijímacího řízení do bakaláře

Všechny důležité termíny a data shrnuje Časový plán přijímacího řízení do bakalářského studia. Přihlášku ke studiu lze podat 6. 1. – 31. 3. 2017. Kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč dodat do 23. 6. 2017. Přijímací zkouška se bude konat 23. 6. 2017. Zápis do studia se uskuteční 30. 6. 2017.

do 30. 10. 2016
Schválení podmínek pro přijetí Akademickým senátem FIT ČVUT
6. 1. 2017 (pátek)
Otevření aplikace https://prihlaska.cvut.cz pro vyplnění on-line elektronického formuláře přihlášky
do 31. 3. 2017 (pátek)
Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a dodání papírové verze přihlášky na FIT
1. 4. 2017 (sobota)
Otevření aplikace https://pririz.fit.cvut.cz pro sledování stavu přihlášky
Rezervace termínu přijímací zkoušky, omluvy
do 23. 6. 2017 (pátek) [nejpozději v den konání přijímací zkoušky]
Dodání všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.)
do 21. 6. 2017
Registrace k přijímací zkoušce v aplikaci https://pririz.fit.cvut.cz
23. 6. 2017 (pátek)
Přijímací zkouška
25. 6. 2017
Podání odůvodněné omluvy z přijímací zkoušky
29. 6. 2017
Náhradní termín přijímací zkoušky
do 26. 6. 2017
Určení bodové hranice pro doplnění kapacity studijního programu
průběžně, do 20. 9. 2017
Zaslání rozhodnutí o přijetí, nebo předání osobně při zápisu do studia
Zaslání rozhodnutí o nepřijetí
26. 6. 2017
Přihlášení k zápisu do studia
30. 6. 2017
Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče
7. 7. 2017
Odůvodněnou omluvu ze zápisu
14. 9. 2017
Registrace na náhradní termín zápisu do studia
20. 9. 2017
Náhradní termín zápisu do studia
22. 9. 2017
Odůvodněná omluva z náhradního termínu zápisu do studia
dle dohody, do 27. 9. 2017
Individuální termín zápisu na STO FIT (studijní oddělení)
2. 10. 2017
Začátek výuky
červen 2020
Plánované dokončení studia


Poslední změna: 16.1.2017, 17:51