Příprava na zkoušku a její průběh

Cílem přijímací zkoušky je ověření znalostí z matematiky. Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do bakalářského studia. K dispozici jsou vzorové přijímací zkoušky a přípravný (self-teaching) kurz.

Průběh zkoušky

Přijímací zkouška bude organizována formou písemného testu z matematiky, který bude trvat 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí. Při zkoušce může uchazeč používat vlastní kalkulačku i matematické tabulky.

Přípravný kurz

Pro zájemce o studium je připravena sada testů z matematiky, která uchazeči umožní se dobře připravit na přijímací zkoušku. Pro přístup do kurzu je třeba se registrovat do systému Moodle a poté se zapsat do kurzu „Matematika – příprava ke studiu na ČVUT“ (Kurzy > FIT > OPPA > Matematika).

Vzorová přijímací zkouška

Pro uchazeče o studium je zveřejněna vzorová přijímací zkouška. Uchazeč se může podívat i na vzorové zkoušky z minulých let. V testech jsou zvýrazněny správné odpovědi.Poslední změna: 14.1.2017, 22:53