Tvorba rozvrhu

Studijní programy s jednotlivými obory a doporučenými časovými průchody (které předměty musíte pro daný obor absolvovat a jejich ideální zařazení do studia) naleznete na stránce http://bk.fit.cvut.cz. Každý z předmětů zde má také svůj popis - anotaci, osnovy přenášek i cvičení, vyučující atd.

Rozvrh hodin v 1. semestru

Rozvrh hodin pro 1. ročník BSP je předem sestaven a vyplněn každému studentovi v systému KOSu. Přihlas se do něj, zvol zimní semestr a můžeš si jej zobrazit. Pokud rozvrh ještě nevidíš, pravděpodobně na něm teprv náš rozvrhář pracuje. Pokud vás zajímají konkrétní časy a podrobnější informace, kompletní rozvrhy naleznete zde: https://timetable.fit.cvut.cz/

V prvním semestru BSP se vzhledem k velké zátěži nedoporučuje zapisovat si další předměty. Proto ani tuto možnost v systému KOS mít nebudeš. V dalších semestrech si již budeš volit předměty a sestavovat rozvrh. Ve studijním plánu se s přibývajícími semestry bude zvětšovat prostor pro volitelné předměty (viz. již zmíněná http://bk.fit.cvut.cz, kde je místo na volitelné předměty přímo v doporučených průchodech).

Tvorba rozvrhu v dalších semestrech

Oficiální informace fakulty najdete zde:
http://fit.cvut.cz/student/studijni/jak_na_kos

Jak zapisovat

Jelikož dostupných informací v KOSu je pomálu a tvorba rozvrhu v něm je mnohdy úkol hodný experta na data mining, musíte si spoustu informací dohledat z jiných zdrojů. Připravte si tedy timetable, KOS, index, FIT-wiki, Course Pages a Google.

  1. V timetablu si klikněte na příslušný semestr a nechte si vypsat názvy všech předmětů. Otevřete si rozvrhy všech vašich zapsaných předmětů. Poté si musíte zjistit kapacitu jednotlivých předmětů a podle toho, kolik je na timetablu ukázáno zapsaných studentů zjistíte, jestli tam je ještě volno.
  2. Kombinováním rozvrhů všech předmětů si vytvořte svůj rozvrh. V timetablu si zjistíte číslo skupiny k dané hodině a podle něj se přihlašte do příslušné skupiny v KOSu. Pamatujte, že to, že vaše přednášky jsou v KOSu zapsány neznamená, že nemůžete chodit na jiné. Takže pokud vám rozvrh ukáže kolize různých přednášek, nevadí to. Horší je to u cvičení.
  3. Volitelné předměty, které jsou vypsány na aktuální semestr a jsou vám dostupné, najdete v KOSu po rozkliknutí záložky Předměty -> zápis předmětu -> dle studijního plánu. Pokud máte možnost předmět vybrat, lze jej v semestru zapsat. Jako volitelné si lze zapsat také předměty z jiných oborů. V KOSu lze dohledat a zapsat také některé předměty z jiných fakult. O ty, které tam nenajdete, je třeba žádat přes STO. Některé předměty však nemusí být uznány do vašeho studia (tedy nedostanete za ně kredity). 
  4. KOS vám vždycky nabídne předměty podle doporučeného studijního plánu. Pokud ale víte, že vám to nebude vyhovovat, není problém si některý ze zapsaných předmětů zrušit (v KOSu stačí kliknout na zrušit) s tím, že si ho necháte zapsat v jiném semestru. Pamatujte ale, že pokud je předmět povinný, jednou si ho pro absolvování studia zapsat musíte.
  5. Na stránkách UTVS si nezapomeňte případně zapsat i tělocvik (dva splněné TV jsou za studium bakaláře povinné).
  6. Po vytvoření rozvrhu si zapište předměty do indexu na základě informací v KOSu (stejným způsobem, jako jste to dělali na zápisu) a jděte na studijní oddělení, kde si necháte zápis předmětů potvrdit (rozvrh pak lze ještě stále měnit).


Poslední změna: 27.6.2019, 10:28