Ostatní akce

Pravidelné akce

Název akce Stručný popis
Narozeniny FIT
 
Jedná se o pravidelnou akci, kde společně učitelé i studenti oslavují založení fakulty 1. 7. 2009. Vzhledem k příhodnému datu se jedná také o oslavu konce semestru a příchodu letních prázdnin.
COFIT Companies at FIT, zkráceně COFIT, je kariérní veletrh určený pro studenty. Cílem je zprostředkovat studentům kontakt s budoucími zaměstnavateli. Součástí veletrhu jsou stánky firem a přednášky partnerských firem FIT o možnostech spolupráce a uplatnění studentů.
Studentská unie ČVUT Akce pořádané největší Studentskou unií v ČR, která sdružuje kolejní, zájmové a externí kluby (Silicon Hill, Galibi, Klub STOlních Her, Klub Čajovna, Audiovizuální centrum, International Student Club, IAESTE...)
Prague Open Prague Open je mezinárodní soutěž v rychloskládání Rubikovy kostky, zvaném též speedcubing. Soutěží se nejen v klasickém skládání kostky 3×3×3, ale skládají se i kostky jiných tvarů a rozměrů, a to jednou rukou, poslepu, nebo dokonce nohama. Od roku 2015 hostí akci Fakulta informačních technologií ČVUT. Soutěž organizuje komunita nazývající se Prague Open – speedcubing.

Ukončené pravidelné akce

Název akce Stručný popis
Zeptejte se děkana Zeptejte se děkana (ZSD) je pravidelné setkání studentů s děkanem a členy vedení fakulty. Je to příležitost dozvědět se více o fakultě a současně poskytnout děkanovi zpětnou vazbu týkající se studia a činnosti fakulty z hlediska studentů.

Jednorázové akce

Datum Název akce
22.–23. září 2018 LockFest 2018
15. února 2018 První setkání absolventů
29. května 2015 Informační technolog Junior 2015
22. listopadu 2014 Překladatelský maraton Khanovy školy
16. listopadu 2013 Překladatelský maraton Khanovy školy
červenec 2013 ICT Diplomová práce roku 2013
10. května – 1. června 2013 Kontejnery k světu
21.–23. květen 2013 SVOČ 2013
23. března 2013 První překladatelský maraton Khanovy školy
říjen 2012 až leden 2013 Miss IT
7. listopad 2012 Den iKariéra
10. květen 2012 CISCO den


Poslední změna: 14.1.2019, 14:08