14. ročník soutěže vysokoškolské odborné činnosti SVOČ 2013

Soutěž pořádá Matematický ústav Slezské university v Opavě ve dnech 21.–23. května v následujících kategoriích:

(S1) Matematická analýza - Teorie funkcí a funkčních prostorů,
(S2) Matematická analýza - Teorie diferenciálních a integrálních rovnic,
(S3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,
(S4) Ekonometrie a finanční matematika,
(S5) Matematické struktury - Algebra, topologie a geometrie,
(S6) Matematické struktury - Teorie grafů a kombinatorika,
(S7) Teoretická informatika,
(S8) Aplikovaná informatika,
(S9) Aplikovaná matematika - Numerická analýza,
(S10) Aplikovaná matematika - Matematické modely dynamiky.
 
Jako soutěžní práci je možné použít práci bakalářskou nebo diplomovou a na soutěži si vyzkoušet prezentaci ještě před státnicemi. Pokud si nejste jistí, jestli je Vaše práce vhodná, může Vám poradit Martin Zachov (zachomar@fit.cvut.cz), který naši fakultu reprezentoval loni. Pokud se chcete soutěže zúčastnit zašlete do 15. dubna jméno autora(ů), název práce a sekci, do které by se práce hlásila, na jitka.hrabakova@fit.cvut.cz
 
Více informací o soutěži najdete na stránce http://conferences.math.slu.cz/SVOC2013/index.html.


Poslední změna: 19.2.2013, 18:40