Projective Templates: nový přístup ke generování kódu

Přednáška:   Projective Templates: nový přístup ke generování kódu
Přednášející: Zeev Chared
Datum a čas: 26. listopad 2013, od 18:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, místnost T9:155
Jazyk: angličtina

Obsah přednášky:

Model-driven development je přístup založený na generování kódu, které využívá abstraktní modely jako hlavní návrhový artefakt. Modely jsou grafická či textová reprezentace jednoho či vícero aspektů systému, které jsou implementovány skrze přímé provádění nebo generování kódu.
 
Generování kódu pomocí šablon přináší flexibilitu skrze využití textových šablon pro popis struktury cílového kódu. Ačkoliv tato technika je v praxi rozsáhle využívána, její plný potenciál není dosud rozvinut v důsledku složitosti, která vyvstává z nekoherentní syntaxe mixu imperativního kódu a strukturálního textu.
 
V této přednášce představíme projective templates: novátorský přístup ke generování kódu založeného na šablonách, který poskytuje deklarativní, relační šablony pro koherentní abstraktní reprezentaci cílového kódu, kde řídící kód šablony nemusí být explicitně specifikován, ale je odvozen od struktury šablony.
 
Jelikož FIT navazuje spolupráci s firmou Codiscent v oblasti realizace projektů a výzkumu v této oblasti, představíme i možnosti zapojení pro zájemce.
 

Stručný životopis přednášejícího:

Zeev Chared, podnikatel v oblasti vývoje software, je zakladatelem, CEO a Chief Scientist ve firmě CodiScent, ltd., společnosti zaměřené na generativní vývoj software. Zeev Chared má praxi více jak 25 let jako softwarový architekt, inženýr a anlytik. Dříve založil a provozoval v letech 1996-2006 společnost SuperSet Technologies, Inc., americkou technologickou společnost poskytující koncové služby v oblasti software firmám z Fortune 500 z oblasti financí a bankovnictví, výroby a zdravotnictví. Zeev Chared má titul bakaláře Computer Science a Fyziky z University v Bar Illan a v současné době dokončuje MSc. program oboru Computer Science na Open University v Tel Avivu. Účastnil se též speciálního vzdělávacího programu Computer Science v IDF Mamram.

 Poslední změna: 3.11.2013, 11:33