Visualizing Deep Neural Networks

Visualizing Deep Neural Networks

ShowmaxLab pořádá 5. 3. od 10:00 v místnosti TH:A-1347 přednášku Visualizing Deep Neural Networks. Přednášet bude student Ondřej Bíža, který v laboratoři firmy Showmax pracuje jako výzkumník v oblasti porozumění videa pomocí deep learningu. Přednáška bude probíhat v angličtině.

Téma

Ondřej Bíža představí několik moderních přístupů k vizualizaci hlubokých neuronových sítí. V přednášce prozkoumá fungování hlubokých konvolučních neuronových sítí a vysvětlí, jak lze vizualizace použít ke zlepšení architektur konvolučních sítí.

O akci

Přednáška je zdarma a není nutné se na ni registrovat. Přednáška je určena pro posluchače s alespoň základní znalostí probírané technologie.

Typ akce
Přednáška
Přednášející
Ondřej Bíža – Fakulta informačních technologií ČVUT
Termín
5. března 2018, 10:00–11:00
Místo
ShowmaxLab – místnost TH-A:1347, Budova A
Thákurova 7, Praha 6
Jazyk
angličtina
Záznam
bude pořízen
Materiály
Prezentace Visualizing Deep Neural Networks

O přednášejícím

Ondřej Bíža – profileOndřej Bíža je výzkumník v ShowmaxLabu a student bakalářského programu Fakulty informačních technologií ČVUT. Ve svém výzkumu se zaměřuje na porozumění obrazu a videa pomocí hlubokých neuronových sítí. Ondřej také učí Deep Learning v magisterském předmětu Metody výpočetní inteligence (MI-MVI.16).

Související obsah

Lidé
Přednášející: Ondřej Bíža
Záznam akce: Audiovizuální centrum studentů ČVUT
Místa
ShowmaxLab
TH-A:1347
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR referentka


Poslední změna: 5.3.2018, 17:35