Accelerating Data Science at the Edge Using FPGAs

Prof. Viktor K. Prasanna vám 9. 11. od 11:00 představí práci v Data Science Lab na University of Southern California. Na přednášce s názvem „Accelerating Data Science at the Edge Using FPGAs“ ukáže paralelní architektury a algoritmy založené na FPGA pro různá jádra datové analýzy. Přednáška se uskuteční v místnosti TH:A-1455 a bude v angličtině.

Téma

Data Science se v posledních letech rozvíjejí díky novým aplikacím v různých oblastech, včetně zdravotnictví, energetiky nebo technologie „Autonomous X“. Mnohé z nich jsou kyber-fyzikálně-sociální systémy s přísnými požadavky na latenci, propustnost a energetickou účinnost. S nedávnými dramatickými pokroky v oblasti FPGA se tato zařízení používají spolu s vícejádrovými a nově vznikajícími paměťovými technologiemi k realizaci pokročilých platforem pro urychlení různých komplexních aplikací.

Tato přednáška představí práci v Data Science Lab na University of Southern California (USC) a možnosti rekonfigurovatelných výpočtů, odpovídajících současným trendům akcelerátorů pro Data Science. Názorně ukáže paralelní architektury a algoritmy založené na FPGA pro různá jádra datové analýzy v procesech zpracování grafů a strojového učení pro tzv. „edge processing“.

Zatímco prof. Prasanna představí metodiku co-designu algoritmů a architektur pro realizaci vysoce výkonných akcelerátorů grafů a strojového učení, ukáže roli modelování a algoritmických optimalizací pro vývoj vysoce účinných IP jader. Pro vkládání grafů vyvíjí novou výpočetně účinnou techniku pomocí vzorkování grafů, které je škálovatelné.

Pro CNN inferenci vyvinuli paralelní frekvenční doménu pro konvoluční algoritmy a datové uspořádání pro realizaci vysoce výkonných a energeticky efektivních návrhů používajících FPGA. Závěrem identifikovali příležitosti a výzvy při využívání vznikajících heterogenních architektur složených z vícejádrových procesorů, FPGA, GPU a koherentní paměti.

O akci

Přednáška je zdarma a není nutné se na ni registrovat. Přednáška je primárně určena pro studenty a odbornou veřejnost s pokročilou znalostí FPGA, paralelních algoritmů a architektur.

Typ akce
Přednáška
Přednášející
Viktor K. Prasanna – University of Southern California (USC)
Termín
9. listopadu 2018, 11:00–12:00
Místo
Zasedací místnost TH:A-1455, Budova A
Thákurova 7, Praha 6
Jazyk
Angličtina
Záznam
Nebude pořízen

O přednášejícím

Viktor Prasanna – profileViktor K. Prasanna je předsedou pro technické obory v nadaci Charles Lee Powell na Ming Hsieh Department of Electrical Engineering a profesorem informatiky na University of Southern California (USC). Na UCS je také ředitelem Center for Energy Informatics a vede FPGAData Science Lab. Jeho výzkumné zájmy zahrnují paralelní a distribuované výpočty, návrh akcelerátorů, rekonfigurovatelné architektury a algoritmy a vysoce výkonné výpočty.

V letech 2003–2006 působil jako šéfredaktor IEEE Transactions on Computers a v současné době je šéfredaktorem časopisu Parallel and Distributed Computing. Prasanna byl zakládajícím předsedou technické komise IEEE Computer Society on Parallel Processing. Je řídícím spolupředsedou mezinárodního sympozia IEEE Parallel and Distributed Processing a řídící předseda mezinárodní konference IEEE on High Performance Computing.

Jeho práce získala nejlepší ocenění na předních fórech v oblasti paralelních výpočtů, HPC a FPGA, včetně Computing Frontiers, International Parallel and Distributed Processing Symposium a ACM International Symposium on FPGAs. Je členem IEEE, ACM a American Association for Advancement of Science (AAAS). V roce 2009 obdržel ocenění za Outstanding Engineering Alumnus od Pennsylvania State University. V roce 2015 získal cenu W. Wallace McDowell od IEEE Computer Society za příspěvky k rekonfigurovatelným počítačům.

Související obsah

Lidé
Přednášející: Viktor K. Prasanna
Místa
TH:A-1455
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., hana.kubatova@fit.cvut.czOrganizátorka přednášky


Poslední změna: 7.11.2018, 14:42