Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha -  Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů.

Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.
 
Fakulta informačních technologií získala finanční podporu z OPPA na řešení projektu „Vyrovnávání příležitostí SŠ studentů pro vstup na technické univerzity“ (CZ.2.17/3.1.00/36207) a projektu „Rozvoj a inovace bakalářských studijních programů Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze“ (CZ.2.17/3.1.00/36037).
 
Bližší informace získáte na stránkách Operačního programu Praha – Adaptabilita zde.
 


Poslední změna: 12.4.2017, 14:25