Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu zaměstnanců 2012

Výsledky doplňovacích voleb zaměstnanecké komory AS ČVUT

Akademičtí pracovníci: počet voličů 91 osob, účast 41 osob, tj.45% v 1. kole, volba je platná
 
Noví senátoři AS ČVUT
 
 1. Janoušek Jan, doc. Ing. Ph.D. získal hlasů . . . . 32
 
 2. Zahradnický Tomáš Ing. EUR ING Ph.D. získal hlasů . . . . 21
 
Náhradníci:
 
 1. Šolcová Alena doc. RNDr. Ph.D získala hlasů . . . . 15
 
 2. Klouda Karel Ing. Ph.D. získal hlasů . . . . . 10 
 


Poslední změna: 3.12.2018, 12:42