Volby do Akademického senátu ČVUT na funkční období 2017–2019

Akademický senát ČVUT vyhlásil na svém zasedání dne 29. 6. 2016 volby do AS ČVUT na funkční období 2017-2019 ve volebních obvodech studentů FIT a akademických pracovníků FIT. Spolu s tím byla zvolena hlavní volební komise ve složení doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. (předseda), Ing. Ivan Halaška.

 

Dílčí volební komise byla zvolena AS FIT ČVUT na 5. zasedání dne 5.10.2016 ve složení:

  • Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.,
  • Ing. Petr Pulc,
  • doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.,
  • RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.,
  • Ing. Eliška Šestáková.

 

Jako předseda byl zvolen RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D., místopředsedy se stali Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. a Ing. Eliška Šestáková.

Termín voleb

Dílčí volební komise vyhlašuje pro volební obvody studentů FIT a akademických pracovníků FIT následující termín voleb:

  • Možnost navrhnout kandidáta do 15:00 hodin středy 2. 11. 2016 k rukám předsedy dílčí volební komise, nebo prostřednictvím sekretariátu děkana FIT.
  • Možnost opravit nebo doplnit podaný, ale nevyhovující návrh do čtvrtka 3. 11. 2016, 13:00.

 

Hlasování proběhne prostřednictvím elektronické volební aplikace v termínu od poledne pondělí 7. 11. 2016 do poledne čtvrtka 10. 11. 2016.

Výsledky voleb do AS ČVUT

Volební obvod studentů FIT

Z celkového počtu 2242 oprávněných voličů se (v prvním kole) zúčastnilo 511 což je 22,79% a volby jsou platné.

Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení členové AS
1 Ing. Stanislav Jeřábek 211 41,3
2 Ing. Magda Friedjungová 208 40,7
Zvolení náhradníci
1 Jan Bittner 89 17,4
2 Andrey Babushkin 84 16,4
Ostatní kandidáti
1 Jan Mára 68 13,3
1 Radomír Žemlička 68 13,3
3 Bc. Jozef Beneš 62 12,1
4 Michal Kothera 40 7,8
5 Jan Matošík 20 3,9

Volební obvod akademických pracovníků FIT

Z celkového počtu 104 oprávněných voličů se zúčastnilo 65 což je 62,5% a volby jsou platné.

Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení členové AS
1 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 55 84,6
2 Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. 53 81,5
3 Ing. Radomír Polách 31 47,7
Zvolení náhradníci
1 PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D. 26 40,0

Více informací na volebním webu.Poslední změna: 3.12.2018, 12:45