Zápis z 12. zasedání Akademického senátu FIT

Hlavním bodem dvanáctého zasedání Akademického senátu FIT byla diskuze s kandidáty na rektora ČVUT. Senát nominoval jako kandidáty na rektora ČVUT prof. Dr. Michala Pěchoučka, MSc., a prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc. Zasedání se konalo 3. 10. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Úterý 3. 10. 2017, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:30–22:00
Přítomní členové AS FIT
Lukáš Bařinka, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek (pozdní příchod), Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Daniel Vašata (pozdní příchod), Jan Žďárek
Omluvení členové AS FIT
Matěj Bartík
Hosté
Jan Janoušek, Marcel Jiřina, Pavel Kordík, Petr Olšák, Michal Pěchouček, Pavel Tvrdík, Martin Štrambach
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Michal Šoch – předsedající
Magda Friedjungová – tajemník
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Součástí 12. zasedání AS FIT nebyly žádné přílohy.
Program
 1. Schválení programu 12. zasedání
 2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 11. zasedání
 3. Elektronická hlasování
 4. Vystoupení kandidátů na rektora
 5. Různé
 6. Termín a úkoly 13. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 12. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 12. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 12. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 11. zasedání

Z 11. zasedání AS FIT dne 29. 6. 2017 je úkolem AS FIT úprava základních statutárních dokumentů FIT ČVUT. Tyto dokumenty jsou předloženy a budou projednány na 13. zasedání AS FIT dne 5. 10. 2017.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 11. zasedání.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Zápis z 11. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

Prostřednictvím elektronického hlasování proběhlo schválení termínu 13. zasedání AS FIT. Z navržených termínů byl zvolen čtvrtek 5. 10. 2017 v 19:30.

12. zasedání bylo svoláno předsedou AS FIT Danielem Vašatou jako mimořádné za účelem prezentace kandidátů na rektora ČVUT.

Návrh
13. zasedání AS FIT proběhne 5. 10. 2017 od 19:30.
Hlasování
Pro
7,
Proti
2,
Zdrželi se
1
 • Pro: Lukáš Bařinka, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Daniel Vašata, Michal Šoch, Jan Žďárek
 • Proti: Ondřej Guth, Eliška Šestáková
 • Zdržel se: Matěj Bartík
Výsledek
Jako termín 13. zasedání AS FIT byl zvolen čtvrtek 5. 10. 2017 od 19:30.

4. Vystoupení kandidátů na rektora

AS FIT byl požádán o umožnění prezentace dvou kandidátů na rektora – prof. Dr. Michala Pěchoučka, MSc., a prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc. Každý z kandidátů přítomným členům AS FIT a hostům prezentoval svůj volební program. Po prezentaci následovala diskuze. Klíčové otázky, které zazněly u obou kandidátů:

 • Stávající situace a renomé ČVUT.
 • Spolupráce s průmyslem, žádosti o patenty a licence.
 • Situace ve VIC.
 • Kariérní řád.

Po odchodu obou kandidátů následovala diskuze o podpoře a nominaci kandidátů AS FIT. Následně AS FIT hlasoval o usnesení ve znění:

Usnesení 12/1

AS FIT nominuje jako kandidáta na rektora: prof. Dr. Michala Pěchoučka, MSc. a prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc.

Hlasování proběhlo tajně. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Stanislav Jeřábek, Daniel Vašata, Jan Žďárek.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Stanislav Jeřábek, Daniel Vašata, Jan Žďárek.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Stanislav Jeřábek, Daniel Vašata a Jan Žďárek byla schválena.

Hlasování o nominaci kandidátů na rektora proběhlo kombinovaně.

Návrh
AS FIT schvaluje návrh usnesení 12/1.
Hlasování
 • prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
  Pro
  6,
  Proti
  0,
  Zdrželi se
  3
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
  Pro
  9,
  Proti
  0,
  Zdrželi se
  0
Výsledek
Usnesení 12/1 bylo na základě výsledků hlasování schváleno.

5. Různé

V bodu Různé nebyla navržena žádná témata k projednání.

6. Termín a úkoly 13. zasedání AS FIT

Termín 13. zasedání AS FIT byl schválen elektronickým hlasováním. 13. zasedání proběhne dne 5. 10. 2017 v 19:30 v zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:17