Zápis z 6. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 14. 11. 2019

Na šestém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení dílčí volební komise pro volby do Akademického senátu ČVUT na období 2020–2022. Zasedání se konalo 14. 11. 2019 od 14:15 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 14. 11. 2019, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 14:15–14:30
Přítomní senátoři
David Buchtela, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Jan Onderka, Michal Šoch, Daniel Vašata
Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Michal Šoch – předsedající
Daniel Vašata – tajemník
Zápis zapsal
Magda Friedjungová
Program
 1. Schválení programu 6. zasedání
 2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 5. zasedání AS FIT
 3. Dílčí volební komise pro volby do AS ČVUT
 4. Různé
 5. Termín a úkoly 7. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 6. zasedání

Návrh
AS FIT schvaluje program 6. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 6. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 5. zasedání AS FIT

AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 5. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání neplynou žádné úkoly.

Elektronická hlasování:
1. Návrh termínu 6. zasedání, a to dne 14. 11. 2019 od 14:15
Pro
7,
Proti
2,
Zdrželi se
0,
Nehlasovali
1
 • Pro: Buchtela, Friedjungová, Guth, Jeřábek, Onderka, Šoch, Vašata
 • Proti: Bařinka, Suchánek
 • Nehlasovali: Valla
2. Návrh termínu 7. zasedání, a to dne 26. 11. 2019 od 16:15
Pro
7,
Proti
2,
Zdrželi se
0,
Nehlasovali
1
 • Pro: Bařinka, Buchtela, Friedjungová, Onderka, Suchánek, Šoch, Vašata
 • Proti: Guth, Valla
 • Nehlasovali: Jeřábek
Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 5. zasedání AS FIT.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Zápis z 5. zasedání AS FIT byl schválen.

3. Dílčí volební komise pro volby AS ČVUT

Předsedkyně AS FIT navrhla členy dílčí volební komise pro volby do AS ČVUT na funkční období 2020–2022. Všichni navržení s členstvím v komisi souhlasili.

Hlasování o členech komise proběhlo tajnou volbou, hlasovalo se o komisi jako celku.

Návrh
AS FIT volí volební komisi pro volbu dílčí volební komise ve složení Magda Friedjungová, Jan Onderka, Daniel Vašata.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT zvolil volební komisi pro volbu dílčí volební komise ve složení Magda Friedjungová, Jan Onderka, Daniel Vašata.
Návrh
AS FIT tajnou volbou volí členy dílčí volební komise ve složení: Ondřej Suchý, Martin Kohlík, Ivo Petr, Katarína Krbilová, Marek Erben.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT tajnou volbou zvolil členy dílčí volební komise ve složení: Ondřej Suchý, Martin Kohlík, Ivo Petr, Katarína Krbilová, Marek Erben.

4. Různé

V bodě Různé nebylo nic projednáno.

5. Termín a úkoly 7. zasedání AS FIT

Termín 7. zasedání AS FIT byl pomocí elektronického hlasování stanoven na úterý 26. 11. 2019 od 16:15 v zasedací místnosti T9:364 FIT ČVUT.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czPředsedkyně Akademického senátu FIT


Poslední změna: 2.12.2019, 12:11