Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology 2019

Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology 2019

Ve dnech 5.–10. srpna se na Fakultě informačních technologií uskuteční mezinárodní Kongres logiky, metodologie a filosofie vědy a techniky (CLMPST). Letošní šestnáctý ročník nese téma „Překlenutí akademických kultur“. V přednáškové sekci „Bolzanova matematika a obecná metoda vědy“ bude 8. srpna přednášet v posluchárně T9:107 i RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D., na téma „Bernard Bolzano a velikost nekonečných množin“. Studenti a zaměstnanci FIT mají vstup na přednášky zdarma.

Téma

Tématem 16. ročníku kongresu je „Překlenutí akademických kultur“. Komunity a společnosti jak v logice, tak ve filosofii/dějinách vědy jsou často roztříštěné a izolované od sebe navzájem. Konference se snaží tento stav napravit.

Téma vychází z přednášky C. P. Snowa z roku 1959 „The Two Cultures“ na Univerzitě v Cambridgi (přednáška letos slaví 60. výročí), ale zároveň se letošní ročník zároveň týká významných kulturních rozdílů mezi jednotlivými zeměmi a regiony na celém světě. Kongres si přeje obohatit vědecký dialog tím, že začlení hlasy těch, kteří jsou tradičně nedostatečně zastoupeni v jednotlivých akademických oborech.

Hlavními vědeckými obory kongresu jsou logika a filosofie vědy a techniky. Všechna témata týkajících se těchto oborů budou součástí konference, od matematické logiky až po metafilosofii či od základů exaktních věd až po filosofii společenských věd. Prezentovat je budou vědci z různých oblastí a kultur světa.

Program

V rámci konference CLMPST 2019 se konají tři plenární přednášky a více než dvacet zvaných přednášek. Kongres je také členěn do dvaceti tematických sekcí. RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D., je předsedkyní dvou z těchto částí. Kromě toho má přednášku v sekci „The mathematical infinite and other problems“ s názvem „Bernard Bolzano and the part-whole principle for infinite collections“. Ta se bude konat 8. srpna v posluchárně T9:107.

O akci

Mezinárodní Kongres logiky, metodologie a filosofie vědy a techniky (CLMPST) se koná každé čtyři roky pod záštitou organizace Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology – International Union of History and Philosophy of Science and Technology (DLMPST/IUHPST), jejíž prezidentem je Menachem Magidor.

Kongres má jedinečný charakter. Poskytuje možnost setkání pro více než 800 logiků, filosofů logiky či filosofů a historiků vědy a techniky. Pro účast na konferenci je nutné zaplatit poplatek za konferenci a zaregistrovat se. Studenti a zaměstnanci FIT se mohou přednášek zúčastnit zdarma. Všechny potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách konference.

Po kongresu se následně koná také Logické kolokvium – letní evropské setkání Asociace pro symbolickou logiku. To se uskuteční na stejném místě, a to 11.–16. srpna 2019.

Typ akce
Konference
Organizátoři
International Union of History and Philosophy of Science
and Technology – Division of Logic, Methodology and Philosophy
of Science and Technology
Akademie věd ČR – Filosofický ústav
Termín
5.–10. srpna 2019
Místo
Nová budova ČVUT
Thákurova 9, Praha 6
Jazyk
Angličtina
Web akce
CLMPST 2019
CLMPST 2019 - logo

Kontakt

Konferenci CLMPST 2019 pořádá Filosofický ústav Akademie věd ČR. Fakulta informačních technologií ČVUT je partnerem tohoto kongresu. Konference se koná v Nové budově ČVUT – Thákurova 9, Praha 6. Jedním z členů místního organizačního týmu je také RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.

Kateřina Trlifajová - profile

RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.

Členka místního organizačního výboru CLMPST 2019

Odborná asistentka na Katedře aplikované matematiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D., katerina.trlifajova@fit.cvut.czČlenka místního organizačního výboru CLMPST 2019


Poslední změna: 9.8.2019, 11:44