Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA

Tajemník

Pozice

vedoucí Personální a mzdové oddělení
vedoucí Ekonomické oddělení
vedoucí Kancelář tajemníka
vedoucí Oddělení provozu a bezpečnosti
tajemník Fakulta informačních technologií
tajemník Sekretariát děkana
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Kancelář tajemníka