Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA

Tajemník

Pozice

zaměstnanec Kancelář tajemníka
tajemník Sekretariát děkana
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
vedoucí Kancelář tajemníka
tajemník Fakulta informačních technologií
vedoucí Ekonomické oddělení
vedoucí Personální a mzdové oddělení
vedoucí Oddělení provozu a bezpečnosti