Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA

Tajemník

Pozice

zaměstnanec Tajemník a hospodářská správa
tajemník Děkan, sekretariát a podatelna
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
vedoucí Tajemník a hospodářská správa
tajemník Fakulta informačních technologií