Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Petr Beneš

Projekty

Metody detekce malware a síťové bezpečnosti s použitím AI

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS21/142/OHK3/2T/18
Období
2021 - 2022
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na aplikaci metod strojového učení v jednotlivých oblastech informační bezpečnosti. Navrhovaný projekt se tematicky zabývá následujícími oblastmi výzkumu. Je to zejména výzkum v oblasti detekce malware, síťové bezpečnosti a detekce útoků v Active Directory prostředí.