Ing. Martin Ledvinka

Projekty

Efektivní řešení inženýrských problémů pomocí sémantických technologií

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/204/OHK3/3T/13
Období
2013 - 2015
Popis
Standardy a technologie sémantického webu (OWL, OWL2, SPARQL a další), které prošly v uplynulých letech značným rozvojem, poskytují oproti klasickým SQL databázovým technologiím mnohem bohatší výrazové prostředky pro reprezentaci znalostí a dotazování se nad nimi. Tyto prostředky mohou být využity pro řešení složitých inženýrských problémů, jejichž podstata vyžaduje flexibilní schéma datových zdrojů, předpoklad otevřenosti světa, předpoklad jednoznačnosti identifikátoru, expresivní dotazování a jasně definovaný význam jednotlivých vztahů. V rámci předloženého projektu se řešitelský tým bude zabývat především problémem reverzní analýzy softwarových produktů (a porozumnění zdrojových kódů) a efektivním dotazováním a zpracování dat geografického informačního systému. Obě problémové domény kvůli své vnitřní komplexitě, variabilitě a neustále rostoucímu objemu dat vyžadují pro své zpracování dobře škálovatelné a obecné přístupy a nástroje, jež je schopen řešitelský tým díky svým zkušenoste