Ing. Martin Ledvinka

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Testování software v agilních vývojových metodikách

Autor
Yulia Boronenko
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Ledvinka
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Táto práce se věnuje detailnímu souhrnu odborných informací na téma testování softwaru se zaměřením na webové aplikace a může sloužit jako návod k zaučení na pozici Junior testera v libovolné české firmě propagující agilní metodiky vývoje softwaru. Klíčovou roli v práci představuje podrobný výzkum vhodného použití různých technik testování v přislušných modelech s cílovým zaměřením na model agilní. Díky čemuž bude mít čtenář představu, jak dané rady aplikovat na své vlastní webové projekty. Dále jsou v práci uvedené příklady automatizace vytvoření různých druhů testů pomocí víceúčelového testovacího frameworku pro PHP Codeception a propojení daného frameworku se Zephyrem pro trekovácí systém Jira.