doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

USERMAP

Pracoviště

České vysoké učení technické v Praze Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií – Katedra aplikované matematiky (školitel)