Ing. David Šenkýř

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Nástroj pro vizualizaci větných rozborů

Autor
Matěj Šprysl
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Šenkýř
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Bylo nám zadáno vytvořit nástroj, který by pro výzkumnou skupinu CCMi nahradil momentálně používaný, již nedostatečný, nástroj BRAT. Výstupem této práce je nástroj pro anotaci textu CRAT, který má nahradit stávající řešení. Pro splnění tohoto zadání jsme analyzovali požadavky dané zadáním, dále zaměření (use case) tohoto nástroje, a nakonec také konkurenční nástroje za účelem poučení se z jejich silných a slabých stránek. Tyto poznatky jsme použili při návrhu našeho nástroje. Nástroj byl implementován v souladu s požadavky zadání a aktuálně předními technologiemi v oboru. Při implementaci byly použity architekturální a designové vzory jako MVVM a Visitor. Vytvořili jsme algoritmus prioritizující prvky přesahující menší plochu, který byl využit ve vykreslovací fázi programu. Pro zhodnocení naší úspěšnosti jsme náš nástroj otestovali pomocí software unit testů a zároveň několika uživateli s různými stupni znalostí v počítačovém světě. V závěru této práce jsme navrhli možnosti pro další rozšíření vytvořeného nástroje CRAT.

Diplomové práce

Mobilní aplikace Coffee Time v technologii Flutter

Autor
Petr Nymsa
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Šenkýř
Oponenti
Ing. Marek Skotnica
Anotace
Práce se zabývá multiplatformním frameworkem Flutter, a to nejen pro tvorbu mobilních aplikací. V práci je popsán samotný framework, jeho použitelnost a využití při vývojí aplikací. Následně je famework použit při návrhu a implementaci aplikace Coffee Time pro operační systém Android. Aplikace vyhledává kavárny v blízkém okolí s možností filtrování dle různých kritérií. Uživatelé aplikace si mohou zobrazit detailní informace, spustit navigaci nebo přečíst hodnocení. Aplikace byla navrhnnuta pomocí prototypu uživatelského rozhraní a jeho postupném otestování. Nakonec byla aplikace zpřístupněna a nasazena ke stažení pro mobilní telefony se systémem Android.

Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených

Autor
Vojtěch Pajer
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Šenkýř
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Tato diplomová práce popisuje návrh a implementaci mobilní aplikace pro operační systém iOS. Úkolem aplikace je podpořit rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením za pomoci čtyř animovaných her. Při vývoji aplikace byla použita architektura VIPER, framework na tvorbu her SpriteKit a framework na zpracování zvuku AudioKit.