Ing. Tomáš Nováček

Předseda Akademického senátu

Pozice

student Fakulta informačních technologií
člen AS - student Fakulta informačních technologií
předseda AS Fakulta informačních technologií
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
student Katedra aplikované matematiky