Ing. Tomáš Nováček

Předsedající Akademického senátu

Pozice

člen AS - student Fakulta informačních technologií
student Fakulta informačních technologií
student Katedra aplikované matematiky