Ing. Filip Beskyd

Pozice

student Fakulta informačních technologií
student Katedra aplikované matematiky