Ing. Jan Řezníček

Pozice

člen AS - student České vysoké učení technické v Praze
člen AS - student FIT České vysoké učení technické v Praze
člen studentské komise AS České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro pedagogické záležitosti AS České vysoké učení technické v Praze
student Fakulta informačních technologií
student Katedra číslicového návrhu