Ing. Filip Beskyd

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky
student Katedra aplikované matematiky