Bc. Matěj Jech

Pozice

zaměstnanec Oddělení pro spolupráci s průmyslem
student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky