Ing. David Bernhauer

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Statistiky fotbalových rozhodčích

Autor
Josef Šupka
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Oponenti
Ing. Martin Horský
Anotace
Tato práce se zaměřuje na kompletní přestavbu projektu Rozhodčí PFS, což je webový portál poskytující návštěvníkům statistiky o fotbalových rozhodčích a delegátech působících v pražských soutěžích. Práce nejprve představuje analýzu celé problematiky a následně návrh řešení, které je poté implementováno a otestováno. Výstupem je webová aplikace vyvinutá pomocí jazyka PHP a frameworku Symfony, která kompletně řeší jak správu statistik, tak i jejich prezentaci koncovým uživatelům. Systém je snadno rozšiřitelný o další statistiky či ligové úrovně. Počítá se i s jeho snadným přenesením do jiných krajů. Výsledek práce je přínosný jak pro správce projektu, kterému se výrazně zjednoduší jeho správa, tak i pro samotné návštěvníky portálu, kteří získají podrobnější a častěji aktualizované statistiky.

Platforma pro soutěže AI agentů

Autor
Ondřej Vaniš
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Oponenti
Ing. Roman Jelínek
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením platformy pro soutěžení AI agentů v tahových strategických hrách. Pro řešení byla zvolena klient--server architektura. Kód AI agenta běží na straně klienta a připojuje se k hernímu serveru přes síť. Průběh hry je řízen skrze události posílané prostřednictvím protokolu WebSocket. Herní server běží v runtime prostředí Node.js. Na hře Othello byla otestována funkčnost platformy a bylo ukázáno, že Node.js je dostačující řešení pro obsluhu až 180 současně připojených dvojic agentů. Byla demonstrována lineární závislost celkové doby běhu v závislosti na počtu souběžných spojení pro hry s konstantní časovou složitostí na zpracování jednoho tahu. Bylo předvedeno, že implementované řešení je postačující pro pořádání jednoduchých tahových her.