Ing. Václav Blažej

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení ICT
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
student Katedra teoretické informatiky