Ing. Miroslav Hrončok

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Efektivní a bezpečné generování dokumentů z více podobných, nedůvěryhodných zdrojů

Autor
Mikuláš Poul
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Dříve mohli upravovat obsah projektu pro vzdělávací materiály Nauč se Python! jen důvěryhodní správci. Cílem této práce bylo umožnit vykreslovat některý obsah z forků hlavního gitového repozitáře, nicméně ale bezpečně a efektivně. Toho bylo dosáhnuto implementací nástroje, který dokáže spustit kód v Pythonu pod nastavitelnou úrovní izolace a uchovávat výsledky dluhodobě v mezipaměti. Tento nástroj byl následně integrován do projektu Nauč se Python!, kde vykresluje části obsahu v izolovaném prostředí, buď v Docker kontejnerech nebo na virtuálním stroji pomocí Vagrantu. Integrace také umožňuje sdílení částí obsahu napříč repozitáři.

OAuth 2 autorizace pro aplikaci OctoPrint

Autor
Jiří Hanuš
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Jakub Průša
Anotace
Cílem mé práce je navrhnout a naimplementovat plugin pro rozšíření aplikace OctoPrint. Díky němu se budou moci uživatelé přihlásit do uživatelského rozhraní pomocí serveru třetí strany využitím autorizačního protokolu OAuth 2.0. Aplikace OctoPrint se například používá na ovládání 3D tiskáren při výuce předmětu BI-3DT na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. V první části jsou zpracované možnosti vytváření pluginů do aplikace OctoPrint, dále je popsaná vnitřní struktura OctoPrintu. Následně je provedena rešerše autorizačního protokolu OAuth 2.0 a na základě těchto informací je vytvořen návrh samotného pluginu. Implementace je provedena pomocí autentizačních knihoven jazyka Python. Dále je popsána samotná implementace softwaru, která je otestována, jak samostatně pomocí použití naprogramovaných testů, tak na Raspberry Pi ve 3D laboratoři na FIT ČVUT v Praze. Je také popsána konfigurace pluginu pro vlastní využití. Výsledný plugin umožňuje přihlášení přes autentizaci OAuth 2.0 do aplikace OctoPrint. Toto rozšíření ulehčí výuku předmětu BI-3DT na FIT ČVUT v Praze. Dále je plugin dostupný i celé komunitě 3D tiskařů pro další možné úpravy či rozšíření.

Hromadná správa aplikací ovládajících 3D tiskárny

Autor
Jiří Makarius
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Marek Skotnica
Anotace
Cílem této bakalárské práce je vytvorit webovou aplikaci pro ovládání více 3D tiskáren používajících OctoPrint. Zvolené rešení je server napsaný v jazyce Python ve webovém frameworku Flask a uživatelské rozhraní napsané ve frameworku AngularJS. Výsledkem je aplikace, která propojuje prihlášené uživatele a tiskárny s možností omezení prístupu administrátory. Soucástí práce je automatická detekce instancí OctoPrint v lokální síti pomocí mDNS. V práci je vysvetleno, proc je použité REST API nevhodné pro monitorování tiskáren.

Webový katalog LEGO dílů pro 3D tisk

Autor
David Hübner
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webového katalogu LEGO dílů a stavebnic pro 3D tisk. Rešeršní část práce nejprve představuje knihovnu LDraw poskytující 3D modely dílů LEGO. Dále jsou představeny možné zdroje dat o stavebnicích LEGO. Na základě těchto poznatků je následně navrhnuta a implementována aplikace samotného webového katalogu.

iOS aplikace k ovládání 3D tiskáren

Autor
Josef Doležal
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Martin Půlpitel
Anotace
Bakalářská práce se zabývá vytvořením mobilní aplikace pro ovládání 3D tis- kárny. Cílem projektu je naprogramování aplikace, která uživatelům zjedno- duší ovládání 3D tiskárny z mobilních zařízení s operačním systémem iOS. Důležitou součástí řešení je možnost přidání síťové tiskárny s minimální kon- figurací. Z důvodu možnosti rozšíření funkcionalit v budoucnu jsou zdrojové kódy volně dostupné.

Rovinový řez trojúhelníkovou sítí

Autor
Michael Očenášek
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci knihovny, která umožnuje provést rovinný řez 3D modelem. K práci s těmito modely využívá jejich reprezentaci v nástroji ADMesh. Dalším cílem této práce je rozšířit o tuto funkci program ADMeshGUI. Zabývá se také mnohými problémy spojenými s prací s trojúhelníkovou sítí a algoritmy, které jsou s rovinným řezem spojeny. Knihovna je napsána v programovacím jazyce C++ a testování je prováděno za pomoci programovacího jazyka Python.

Zapisovač USB flash pamětí

Autor
David Labský
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Anotace
In this thesis, a device called Fedorator, capable of writing the Fedora operating system to USB flash drives, is brought from thought to a prototype. Detailed analysis over the hardware is performed, including an overview of the USB protocol.

Webová aplikace pro sestavovaní jídelníčku

Autor
Bogdan Bodnar
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která umožní usnadnit sestavování přídělu potravin pro lidi tak, aby dostávali potřebné denní dávky důležitých živin. Na základě funkčních a nefunkčních požadavků na systém je navržena aplikace. V práci jsou diskutovány možnosti řešení problémů, které byly při návrhů a realizací odhaleny. Výsledkem implementační části práce je webový systém umožňující sestavovat příděl potravin dle živin potřebných uživatelům.

Rovinový řez trojúhelníkovou sítí

Autor
Michael Očenášek
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci knihovny, která umožňuje provést rovinný řez 3D modelem. K práci s těmito modely využívá jejich reprezentaci v nástroji ADMesh. Dalším cílem této práce je rozšířit o tuto funkci program ADMeshGUI. Zabývá se také mnohými problémy spojenými s prací s trojúhelníkovou sítí a algoritmy, které jsou s rovinným řezem spojeny. Knihovna a testy jsou napsány v programovacím jazyce C++.

Diplomové práce

Webová aplikace pro směnu peněz mezi lidmi

Autor
Marek Hanáček
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Anotace
Tato práce je věnována analýze, návrhu a implementaci webové aplikace, a s tím spojeného webového API, která lidem umožní zadávat nabídky, respektive poptávky, na osobní směnu určitého obnosu peněz z jedné měny do druhé a na takové směně se případně s protějškem domluvit. Na základě analýzy podobných webových služeb jsou definovány požadavky na aplikaci. Na základě analýzy a požadavků bylo navrženo uživatelského rozhraní. Práce je dále věnována návrhu aplikace z implementačního hlediska a následně implementována ve frameworku Django v programovacím jazyce Python. Na závěr byla aplikace otestována s uživateli.