doc. Ing. Jan Janeček, CSc.

Projekty

Videostream Hunter

Program
CESNET - Fond rozvoje
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
686R1/2021
Období
2021 - 2023
Popis
V současné době je velké množství multimediálního obsahu (audio/video) nabízeno prostřednictvím on-line platforem, typicky na vyžádání uživatele (Video-on-Demand). Tato praktika je dnes naprosto běžná u placených služeb (např. online videopůjčovny), avšak objevuje se i u platforem pro sdílení dat (např. Ulož.to), u kterých legálnost původu dat nelze zaručit. Objevují se dokonce i platformy, u kterých lze (viz. dokument “V síti”) dokonce tvrdit, že vlastní obsah bez ohledu na původ může být mimořádně závadný (např. terorismus, dětská pornografie atd.). Celou věc navíc komplikuje skutečnost, že velká většina tohoto provozu je v současné chvíli šifrována pomocí protokolu HTTPS, což značně znesnadňuje jeho identifikaci. Účelem projektu je hledat cesty a mechanismy pro nalezení otisku konkrétních videostreamů a tyto následně identifikovat ze síťového provozu reportovaného prostřednictví protokolu NetFlow/IPFix. Řešení projektu předpokládá vytvoření společné výzkumné infrastruktury nad distribuovaným datovým úložištěm (vytvořeného z SSD anebo NVMe disků) mezi oběma univerzitními pracovišti, jejichž propojení bude realizováno prostřednictvím páteřní sítě Cesnet.