Ing. Jan Ječmen

Pozice

zaměstnanec Laboratoř výzkumu programování
student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
student Katedra teoretické informatiky